Aicinām darbā projektu vadītāju

Datums: 15.03.2018

Prasības kandidātam:

 • augstākā izglītība, vēlams projektu vadībā;
 • vismaz 3 gadu iepriekšējā pieredze Eiropas Savienības fondu projektu vadīšanā;
 • · pieredze ne mazāk kā divu ES fondu (ERAF; KF; KPFI; ELFLA u.c.) finansēto investīciju (projekts saistīts ar infrastruktūras objektu atjaunošanu vai būvniecību) projektu vadīšanā;
 • · pieredze Eiropas Savienības fondu ieviešanā, administrēšanā, uzraudzībā vai kontrolē;
 • izpratne par ES fondu projektu vadību un projektu vadības ciklu, projekta ietvaros veicamajām procedūrām, kā arī izpratne un spēja labi orientēties Latvijas Republikas un starptautiskajos normatīvajos dokumentos;
 • izpratne par projektā paredzētajām aktivitātēm un to specifiku;
 • izpratne par publiskā iepirkuma procesu un likumdošanu un spēja to lietot projekta ietvaros;
 • izpratne par grāmatvedības un finanšu vadības pamatprincipiem (tai skaitā izpratne par projekta finanšu plūsmas plānošanu un maksājumu pieprasījumu sagatavošanā ), spēja to izmantot projekta ietvaros;
 • izpratne par Eiropas Savienības fondu vadības sistēmu Latvijā;
 • izpratne par būvniecības jomu;
 • spēja analītiski izvērtēt procesus un to rezultātus;
 • augsta atbildības izjūta, labas argumentācijas spējas.
 • prasme strādāt komandā;
 • teicamas latviešu  valodas zināšanas un krievu valodas (rakstiski un mutvārdos);
 • datorprasmes: MS Office;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība

Pienākumi kandidātam

 • Energoefektivitātes pasākumu vadība, koordinēšana līdz renovācijas procesa (būvdarbu) sākumam un renovācijas pakalpojuma vadība;
 • organizēt un vadīt Eiropas Savienības projektus (ERAF; KF; KPFI; ELFLA u.c.);
 • sagatavot un noformēt projektu dokumentāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tai skaitā konsultēšana publisko iepirkumu dokumentācijas sagatavošanā;
 • kontrolēt projekta izpildi atbilstoši noteiktajiem termiņiem, budžetam un kvalitātes prasībām;
 • sadarboties un komunicēt ar uzraudzības iestādēm un citām saistītām organizācijām, iesniegt projekta starprezultātus, sagatavot un iesniegt visu nepieciešamo dokumentāciju uzraudzības iestādēm, tai skaitā progresu pārskatu sagatavošana.
 • Nodrošināt lietvedības dokumentu atsevišķu reģistrāciju.
 • Maksājumu pieprasījumu sagatavošana;
 • Citi ar projektu vadību saistīti darba uzdevumi.

Piedāvājam:

 • darbu stabilā un perspektīvā uzņēmumā;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgus kolēģus;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;

Lūdzam CV un īsu pieteikuma vēstuli ar norādi “projektu vadītājs” sūtīt uz norādīto e-pasta adresi

 

Kontaktinformācija:

 • e-pasta adrese: info@oksdu.lv; tālrunis: 29392373; 63050111; fakss: 63050118
 • Juridiskā un faktiskā adrese: Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov. LV-3018

Izskatīsim visus piedāvājumus un sazināsimies ar  pretendentiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām, lai norunātu tikšanos uz darba interviju.

CV sūtīt līdz: 06.04.2018.
Atpakaļ