Par apkures atslēgšanu

Datums: 09.04.2020

Cienījamie Ozolnieku novada iedzīvotāji!

Atgādinam - lai atslēgtu apkuri, mājas pilnvarotajai personai ir jāiesniedz iesniegums SIA "Ozolnieku KSDU".

Iesniegumu var sūtīt uz e-pastu: info@oksdu.lv vai iesniegt oksdu.lv mājaslapā sadaļā "IESNIEGUMS", vai papīra formātā, ieliekot pastkastītē.

 
Atpakaļ