Cenrādis

Nr.

Pakalpojuma nosaukums

mērv.

Cena bez PVN

 

Centralizētā siltumapgāde

Siltumenerģijas tarifs Ozolniekos

MWh

85,21

 

Siltumenerģijas tarifs Kalnciemā MWh 92,82

Siltumenerģijas tarifs Brankās

MWh

88,62

 

Siltumenerģijas tarifs Ānē

MWh

92,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksas pakalpojumi

Speciālistu/strādnieku pakalpojumi

Bez PVN

Ar PVN

Siltumenerģētikas tehniķis

stunda

30.00

36.30

Citi pakalpojumi

Bez PVN

Ar PVN

Tiešie maksājumi norēķinos par siltumenerģijas piegādi

mēnesis

2.48

3.00

Siltumapgādes tarifs Teteles ciemā no 10.2022 līdz 02.2023