Cenrādis

Nr.

Pakalpojuma nosaukums

mērv.

Cena

Centralizētā siltumapgāde

Siltumenerģijas tarifs Ozolniekos

MWh

84.91

Siltumenerģijas tarifs Kalnciemā MWh 91.93

Siltumenerģijas tarifs Brankās

MWh

87.77

Siltumenerģijas tarifs Ānē

MWh

91.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksas pakalpojumi

Speciālistu/strādnieku pakalpojumi

bez PVN

Siltumenerģētikas tehniķis

stunda

30.00

36.30

Citi pakalpojumi

bez PVN

Tiešie maksājumi norēķinos par siltumenerģijas piegādi

mēnesis

2.48

3.00

Siltumapgādes tarifs Teteles ciemā no 10.2022 līdz 02.2023