Cenrādis

Nr.

Pakalpojuma nosaukums

mērv.

Cena

Centralizētā siltumapgāde

Siltumenerģijas tarifs Ozolniekos

MWh

78.99

Siltumenerģijas tarifs Kalnciemā MWh 154.91

Siltumenerģijas tarifs Brankās

MWh

189.72

Siltumenerģijas tarifs Ānē

MWh

151.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksas pakalpojumi

Speciālistu/strādnieku pakalpojumi

bez PVN

Siltumenerģētikas tehniķis

stunda

25.00

30.25

Citi pakalpojumi

bez PVN

Tiešie maksājumi norēķinos par siltumenerģijas piegādi

mēnesis

2.48

3.00

Siltumapgādes tarifs Teteles ciemā no 10.2022 līdz 02.2023