Normatīvie akti

Eiropas Savienības normatīvie akti:

Likumi:

Ministru kabineta noteikumi:

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi:

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumi: