Pārējie projekti

15.12.2020

Ir īstenots projekts “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūve Garozas ciemā, Salgales pagastā, Ozolnieku novadā”

Vairāk informācijas...