Ēku apsaimniekošana

PAZIŅOJUMS DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU ĪPAŠNIEKIEM!

Sakarā ar uzsākto reorganizāciju SIA "Ozolnieku KSDU" informē, ka daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu turpmāk nodrošinās SIA "Jelgavas novada KU". Papildus informācijai lūdzam sazināties pa tālruni 8848 vai info@oksdu.lv

 

Apsaimniekošanas pakalpojums tiek sniegts daudzdzīvokļu mājās Ozolniekos, Garozā, Emburgā, Ānē, Jaunpēterniekos, Brankās.

Apsaimniekojamo daudzdzīvokļu māju skaits - 64

Renovētas daudzdzīvokļu mājas - 22

Māju finanšu atskaites uz 2021. gada 1. janvāri
Virši, Jaunpēternieki, cenu pagasts, Ozolnieku novads
Upenieki, Emburga, Salgales pagasts, Ozolnieku novads
Stadiona iela 12, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Stadiona iela 12, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads (uzkrājums)
Spartaka iela 14, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads
Spartaka iela 14, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads (uzkrājums)
Spartaka iela 12, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads
Spartaka iela 12, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads (uzkrājums)
Spartaka iela 9, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads
Spartaka iela 8, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads
Spartaka iela 4, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads
Spartaka iela 2, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads
Spartaka iela 2, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads (uzkrājums)
Skolas iela 13, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Skolas iela 13, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads (uzkrājums)
Skolas iela 11, Tetele, Cenu pagasts, Ozolnieku novads
Skolas iela 11, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads (uzkrājums)
Saules, Salgales pagasts, Ozolnieku novads
Saules iela 11, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads
Saules iela 11, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads (uzkrājums)
Saules iela 11, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Saules iela 9, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Saules iela 9, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads (uzkrājums)
Saules iela 9, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads
Saules iela 9, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads (uzkrājums)
Saules iela 7, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads
Saules iela 7, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads (uzkrājums)
Saules iela 3, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads
Saules iela 3, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads (uzkrājums)
Saules iela 1, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads
Saules iela 1, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads (uzkrājums)
Rīgas iela 21, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Rīgas iela 21, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads (uzkrājums)
Rīgas iela 19, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Rīgas iela 19, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads (uzkrājums)
Rīgas iela 18, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Rīgas iela 18, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads (uzkrājums)
Rīgas iela 16, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Rīgas iela 16, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads (uzkrājums)
Rīgas iela 8, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Priedes, Garoza, Salgales pagasts, Ozolnieku novads
Parka iela 3, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Parka iela 1, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Parka iela 1, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads (uzkrājums)
Nameji, Emburga, Salgales pagasts, Ozolnieku novads
Nameji, Emburga, Salgales pagasts, Ozolnieku novads (uzkrājums)
Mucenieki, Emburga, Salgales pagasts, Ozolnieku novads
Mežāboliņi, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Mežāboliņi, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads (uzkrājums)
Meliorācijas iela 25, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts
Meliorācijas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts
Meliorācijas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts (uzkrājums)
Meliorācijas iela 21, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts
Meliorācijas iela 19, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts
Meliorācijas iela 19, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts (uzkrājums)
Meliorācijas iela 17, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts
Meliorācijas iela 17, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts (uzkrājums)
Meliorācijas iela 6, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts
Meliorācijas iela 6, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts (uzkrājums)
Meliorācijas iela 4, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts
Meliorācijas iela 4, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts (uzkrājums)
Liepkalni, Cenu pagasts, Ozolnieku novads
Lielupes, Garoza, Salgales pagasts, Ozolnieku novads
Kastaņu iela 9, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Kastaņu iela 7, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Kastaņu iela 7, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads (uzkrājums)
Kastaņu iela 6, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Kastaņu iela 6, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads (uzkrājums)
Kastaņu iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Kastaņu iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads (uzkrājums)
Kastaņu iela 4, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Kastaņu iela 4, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads (uzkrājums)
Jelgavas iela 30, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Jelgavas iela 30, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads (uzkrājums)
Jaunatnes iela 5, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads
Iecavas krastmala 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Iecavas krastmala 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads (uzkrājums)
Iecavas iela 9, Garoza, Salgales pagasts, Ozolnieku novads
Iecavas iela 9, Garoza, Salgales pagasts, Ozolnieku novads (uzkrājums)
Iecavas iela 7, Garoza, Salgales pagasts, Ozolnieku novads
Iecavas iela 7, Garoza, Salgales pagasts, Ozolnieku novads (uzkrājums)
Iecavas iela 2, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads
Gaujas, Garoza, Salgales pagasts, Ozolnieku novads
Egles, Jaunpēternieki, Cenu pagasts, Ozolnieku novads
Cirpeņi, Garoza, Salgales pagasts, Ozolnieku novads
Celtnieku iela 10, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads
Celtnieku iela 18, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads
Celtnieku iela 18, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads (uzkrājums)
Celtnieku iela 24, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads
Celtnieku iela 24, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads (uzkrājums)
Aizupes 1, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Aizupes 4, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Aizupes 4, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads (uzkrājums)
1.Maija iela 2, Emburga, Salgales pagasts, Ozolnieku novads
1.Maija iela 4, Emburga, Salgales pagasts, Ozolnieku novads
1.Maija iela 5, Emburga, Salgales pagasts, Ozolnieku novads
1.Maija iela 5, Emburga, Salgales pagasts, Ozolnieku novads (uzkrājums)
1.Maija iela 6, Emburga, Salgales pagasts, Ozolnieku novads
1.Maija iela 6, Emburga, Salgales pagasts, Ozolnieku novads (uzkrājums)