Pakalpojumi

Pakalpojumu nodrošināšana:

  • no 2022.gada 1.janvāra visā Jelgavas novadā tiek nodrošināti centralizētās siltumapgādes pakalpojumi  - ar kurināmo - dabasgāze un šķelda.
  • līdz 2022.gada 30.aprīlim tiek nodrošināta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pāvaldīšana Ozolnieku, Cenu un Salgales pagastos.