Izmaiņas ūdens skaitītāju nomaiņas, uzstādīšanas un plombēšanas izcenojumos

Datums: 17.12.2018

Sākot ar 01.01.2019. SIA Ozolnieku KSDU veic izmaiņas ūdens skaitītāju nomaiņas, uzstādīšanas un plombēšanas izcenojumos.

 

 

 

Darba nosaukums

 

 

Cena EUR (t.sk. PVN)


Ūdens skaitītāja DN15 Qn 1.5m3 uzstādīšana, noplombēšana (1/2")

EUR 42.00*

Ūdens skaitītāja nomaiņa, noplombēšana (Īpašniekam ir savs ūdens skaitītājs)

EUR 14.00*

Esošā ūdens skaitītāja nomaiņa pret jaunu (Tajā skaitā plombēšana)

EUR 27.00* (Katrs nākamais 24.00)

Filtrs - dubļu ķērāja DN15 tīrīšana

EUR 5.00* **

Viena ūdens skaitītāja noplombēšana

Divu ūdensskaitītāju noplombēšana

Trīs ūdensskaitītāju noplombēšana

EUR 10.00* **

EUR 15.00* **

EUR 17.50* ** (katrs nākamais 5.00)

Siltumenerģijas skaitītāja baterijas nomaiņa un plombēšana

EUR 15.00**

Siltummaiņas skalošana

EUR 107.12**

Rēķina sagatavošana

EUR 1.89 (vienam dzīvoklim mēnesī)

Rēķina piegāde

EUR 0.79 (vienam abonentam mēnesī)

Cenas ir informatīvas un var tikt mainītas atkarībā no veicamā darba apjoma un darba veikšanai nepieciešamo materiālu daudzuma.

* Saskaņā ar Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu Nr. 13/2010 3.5.3.punktu, ja ir patvaļīgi mainīta ūdens patēriņa skaitītāja pievienošanas shēma, noņemtas vai bojātas plombas, veikta mehāniska iedarbība uz ūdens patēriņa skaitītāju, samazinot tā rādījumus, patēriņš tiek aprēķināts saskaņā ar trīskāršu uzstādītā ūdens patēriņa skaitītāja nominālo caurplūdi 24 stundu darba režīmā. Ja šī pārkāpuma laiks nav precīzi nosakāms, tad pieņem, ka pārkāpums noticis vienu mēnesi iepriekš.

** - izcenojumā nav iekļauti transporta izdevumi.
Atpakaļ