Par fosilā kurināmā aizstāšanu Ozolnieku ciemā

Datums: 02.05.2023

https://www.jelgavasnovads.lv/lv/jaunums/noslegts-ligums-par-fosila-kurinama-aizstasana-ozolnieku-ciema
Atpakaļ