Publiskojamā informācija

Dalībnieku sapulces 2023. gads

Protokols Nr. 1

Protokols Nr. 2

Neauditēti ceturkšņu pārskati

Auditēts gada pārskats

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

 

Cita nozīmīga informācija

Kārtība, kādā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas uzdod SIA Ozolnieku KSDU preču vai pakalpojumu iegādi  no trešajām personām

Pārvaldīšanas maksas sapulce 28.11.2017