Jaunumi

17.04.2015

Paziņojums Parka ielas 3 iedzīvotājiem

SIA „Ozolnieku KSDU” informē, ka 2015.gada 11. maijā plkst. 18:00 SIA "Ozolnieku KSDU" telpās notiks Parka ielas 3 mājas kopsapulce.

Darba kārtībā:

1.2014.gada ieņēmumu-izdevumu apstiprināšana;

2.Apsaimniekošanas tāmes apstiprināšana 2015.gadam;

3.Citi jautājumi.

Lasīt vairāk

14.04.2015

Svarīga informācija par skaitītāju rādijumu nodošanu!

SIA „Ozolnieku KSDU” informē, ka no 25.04.15 ikmēneša ūdens skaitītāju rādījumus būs iespējams nodot tikai rakstiskā veidā.

  • iesniedzot ūdens lapu SIA „Ozolnieku KSDU” birojā vai mājas vecākajam, vai daudzdzīvokļu mājas OKSDU pastkastītē;
Lasīt vairāk

14.04.2015

Paziņojums Kastaņu ielas 5 iedzīvotājiem

SIA „Ozolnieku KSDU” informē, ka 2015.gada 20. aprīlī plkst. 18:00 SIA "Ozolnieku KSDU" telpās notiks Kastaņu ielas 5 mājas kopsapulce.

Darba kārtībā:

1.2014.gada ieņēmumu-izdevumu apstiprināšana;

2.Apsaimniekošanas tāmes apstiprināšana 2015.gadam;

3.Citi jautājumi.

Lasīt vairāk

24.03.2015

PAZIŅOJUMS LIELĀS IELAS 16 IEDZ.

SIA „Ozolnieku KSDU” informē, ka 2015.gada 25. martā plkst. 18:00 Lielās ielas 16 mājas pagalmā notiks mājas kopsapulce.

Darba kārtībā:

1.2014.gada ieņēmumu-izdevumu apstiprināšana;

2.Apsaimniekošanas tāmes apstiprināšana 2015.gadam;

3.Citi jautājumi.

Lasīt vairāk

23.03.2015

Paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras nosaukums: „Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta „Šķeldas katlu mājas izbūve Ozolniekos” ietvaros”, identifikācijas Nr. OKSDU 2014/10 KF
Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu
: SIA “FIRMA L4”, reģ.Nr.40003236001
Pretendenta piedāvātā līgumcena
( Lasīt vairāk

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114