Jaunumi

10.02.2014

Līdzjūtība

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās.

SIA "Ozolnieku KSDU" kolektīva piemiņā mūžam paliks ilggadējais darbinieks Jānis Roziņš.

SIA "Ozolnieku KSDU" izsaka visdziļāko līdzjūtību  Jāņa Roziņa tuviniekiem
Lasīt vairāk

10.02.2014

PAZIŅOJUMS PARKA IELAS 3 IEDZĪVOTĀJIEM!

SIA „Ozolnieku KSDU” informē, ka 2014, gada 12. februārī no pulkstn. 09:00 līdz pulkstn. 17:00, būs pārtraukta gāzes padeve, sakarā ar „Latvijas Gāzes ” plānotajiem pārbaudes darbiem.
Ar cieņu
Parka ielas 3 apsaimniekotājs
SIA „Ozolnieku KSDU”

Lasīt vairāk

06.02.2014

Paziņojums Meliorācijas 17 iedzīvotājiem

Informējam, ka 10.02.2014. no plkst. 9:00 - 18:00 būs elektroenerģijas pārtraukums, kas saistīts ar mājas elektro sadaļņu remontu.

SIA "Ozolnieku KSDU"

Lasīt vairāk

05.02.2014

Paziņojums Meliorācijas 17 iedzīvotājiem

Informējam, ka 06.02.2014. no plkst. 9:00 - 17:00 būs elektroenerģijas pārtraukums, kas saistīts ar mājas elektrosistēmas pārslēgšanu.

SIA "Ozolnieku KSDU"

Lasīt vairāk

03.02.2014

Fotoreportāža:

31. janvārī Druvenieku ceļā 10, Ozolniekos, tika svinīgi atklātas „Notekūdeņu attīrīšanas ietaises” ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu projektēšana un izbūve Ozolniekos (FIDIC Dzeltenā grāmata)  ID. Nr.OKSDU 2012/6KF; līg. Nr.32/2012 no 02.11.2012.

Lasīt vairāk

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114