Jaunumi

21.09.2016

Paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Pretendenti, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt vispārīgo vienošanos:

SIA “Vīgranti”, reģ.Nr.40003336248, piedāvātā cena par tonnu 21.50 euro (bez PVN)

SIA “Mežu pārvalde”, reģ.Nr.50103732801, piedāvātā cena par tonnu 26.94 euro (bez PVN)

OU “Reinpaul”, reģ.Nr.10019934 (Igaunijas Republika), piedāvātā cena par tonnu 27.50 euro (bez PVN)

Lasīt vairāk

19.09.2016

Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu OKSDU 2016/5 KF

SIA "Ozolnieku KSDU", reģ.Nr.41703003356, juridiskā adrese: Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018, pārtrauc iepirkumu "„Inženiertīklu un kanalizācijas sūkņu stacijas projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojuma iegāde”. Iepirkuma identifikācijas Nr. OKSDU 2016/5 KF.

Iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesls – neplānota iepirkuma priekšmeta apjoma maiņa (tehniskā specifikācija).

Lasīt vairāk

15.09.2016

Informācija par konferenci

2016.g. 18.oktobrī biedrība “Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” aicina piedalīties bezmaksas starptautiskā konferencē “Iespējas, ko sniedz Energoefektivitātes līgumu (EEL - jeb ESKO tipa) izmantošana, Eiropas pieredze un iespējas Latvijā” “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā”, Jelgavā, Svētes ielā 33 pl.9:00

Lasīt vairāk

01.09.2016

Paziņojums par iepirkumu

SIA "Ozolnieku KSDU", reģ.Nr.41703003356, juridiskā adrese: Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018, izsludina iepirkumu "„Inženiertīklu un kanalizācijas sūkņu stacijas projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojuma iegāde”. Iepirkuma identifikācijas Nr. OKSDU 2016/5 KF.

Lasīt vairāk

30.08.2016

Paziņojums

SIA "Ozolnieku KSDU" vēlas vērst uzmanību uz dzīvokļu īpašnieku īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju darbības beigu termiņiem.


Ūdens skaitītāju darbības termiņi ir norādīti ikmēneša SIA "OKSDU" piestādītajos rēķinos.

Gadījumā, ja beidzies skaitītāju darbības termiņš un nav veikta skaitītāja verificēšana, tad pārvaldnieks ūdens patēriņu dzīvoklim aprēķina kā par tādu dzīvokli, kurā skaitītājs nav (mājas ūdens starpība tiek sadalīta uz šo dzīvokļu skaitu).

Lasīt vairāk

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116