Jaunumi

09.05.2012

Par rēķinu formu

Ar aprīli sākot, SIA "Ozolnieku KSDU" rēķinu lapas kļuvušas krāsainākas, jo to drukāšana tiek veikta uz speciālām veidlapām.

Lasīt vairāk

07.05.2012

Tiek izsludināts JAUNS daudzdzīvokļu mājas Saules ielā 11, Brankās renovācijas iepirkums

Tiek ATKĀRTOTI izsludināts JAUNS iepirkums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija Saules ielā 11, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0./11/08/179 "Daudzdzīvokļu mājas Saules ielā 11, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā energoefektivitātes paaugstināšana" ietvaros.

Identifikācijas Nr. OKSDU 2012/4 ERAF

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 22.05.2012. plkst. 14:00

Lasīt vairāk

02.05.2012

Daudzdzīvokļu mājas Meliorācijas ielā 21, Ozolniekos renovācijas iepirkums

Tiek izsludināts iepirkums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija Meliorācijas ielā 21, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0./11/09/114 "Daudzdzīvokļu mājas Meliorācijas ielā 21, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā energoefektivitātes paaugstināšana" ietvaros.

Identifikācijas Nr. OKSDU 2012/3 ERAF

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 22.05.2012. līdz plkst 15:30

Lasīt vairāk

27.04.2012

Daudzdzīvokļu mājas Saules ielā 11, Brankās renovācijas iepirkums

Tiek izsludināts iepirkums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija Saules ielā 11, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0./11/08/179 "Daudzdzīvokļu mājas Saules ielā 11, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā energoefektivitātes paaugstināšana" ietvaros.

Identifikācijas Nr. OKSDU 2012/2 ERAF

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 22.05.2012. plkst. 14:00

Lasīt vairāk

26.04.2012

Izmaiņas SIA "Ozolnieku KSDU" darba laikos no 27.04.2012.- 04.05.2012.

Lasīt vairāk

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115