Jaunumi

24.03.2015

PAZIŅOJUMS LIELĀS IELAS 16 IEDZ.

SIA „Ozolnieku KSDU” informē, ka 2015.gada 25. martā plkst. 18:00 Lielās ielas 16 mājas pagalmā notiks mājas kopsapulce.

Darba kārtībā:

1.2014.gada ieņēmumu-izdevumu apstiprināšana;

2.Apsaimniekošanas tāmes apstiprināšana 2015.gadam;

3.Citi jautājumi.

Lasīt vairāk

23.03.2015

Paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras nosaukums: „Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta „Šķeldas katlu mājas izbūve Ozolniekos” ietvaros”, identifikācijas Nr. OKSDU 2014/10 KF
Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu
: SIA “FIRMA L4”, reģ.Nr.40003236001
Pretendenta piedāvātā līgumcena
( Lasīt vairāk

23.03.2015

Paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras nosaukums: „Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta „Siltumtīklu izbūve Ozolniekos” ietvaros”, identifikācijas Nr. OKSDU 2014/11 KF
Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: SIA “FIRMA L4”, reģ.Nr.40003236001
Pretendenta piedāvātā līgumcena
(bez PVN) Lasīt vairāk

23.03.2015

Paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras nosaukums: „Siltumtīklu izbūve Ozolniekos”, identifikācijas Nr. OKSDU 2014/9 KF

Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: Personu apvienība SIA “DGS”, reģ.Nr.40003261723 un SIA “TG CONSTRUCTION”, reģ. Nr.40103723135

Pretendenta piedāvātā līgumcena (bez PVN): 665 384,03 EUR

Lasīt vairāk

18.03.2015

PAZIŅOJUMS SPARTAKA IELAS IEDZ.,BRANKĀS

SIA "Ozolnieku KSDU" informē, ka 20.03.15 no plkstn. 09:30-16.30 sakarā ar "Sadales tīklu" plānotajiem remontdarbiem, Spartaka ielā, Brankās nebūs pieejama apkure.

 

Lasīt vairāk

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115