Jaunumi

09.04.2014

Izsludināts iepirkums mājas Saules ielā 7, Brankās, renovācijai

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saules ielā 7, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, vienkāršota renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/10/064 "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saules ielā 7 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" ietvaros. Iepirkuma identifikācijas Nr. OKSDU 2014/4 ERAF

Lasīt vairāk

08.04.2014

Izsludināts iepirkums mājas Saules ielā 1, Brankās, renovācijai

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saules ielā 1, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, vienkāršota renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/10/066 "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saules ielā 1 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" ietvaros. Iepirkuma identifikācijas Nr. OKSDU 2014/3 ERAF

Lasīt vairāk

07.04.2014

Paziņojums par ūdensapgādes traucējumiem Brankās

Informējam, ka sakarā ar A/S "Sadales tīkls" plānotajiem remontdarbiem elektroapgādes tīklā 08.04.2014. no 9:30 līdz 16:30 Brankās tiks pārtraukta ūdens apgāde.

Lasīt vairāk

07.04.2014

Satiksmes ierobežojumi Ozolniekos

Pamatojoties uz plānotajiem rakšanas darbiem projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku novada Ozolnieku ciemā”ID. Nr. OKSDU 2012/6KF ietvaros, Meliorācijas ielā tiks ierobežota transporta kustība laika posmā no 08.04.2014. līdz 01.08.2014.

Lasīt vairāk

04.04.2014

Izsludināts iepirkums mājas Saules ielā 9, Brankās, renovācijai

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saules ielā 9, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, vienkāršota renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/478 "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saules ielā 9, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā energoefektivitātes paaugstināšana" ietvaros. Iepirkuma identifikācijas Nr. OKSDU 2014/2 ERAF

 

Lasīt vairāk

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116