Jaunumi

03.02.2014

Fotoreportāža:

31. janvārī Druvenieku ceļā 10, Ozolniekos, tika svinīgi atklātas „Notekūdeņu attīrīšanas ietaises” ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu projektēšana un izbūve Ozolniekos (FIDIC Dzeltenā grāmata)  ID. Nr.OKSDU 2012/6KF; līg. Nr.32/2012 no 02.11.2012.

Lasīt vairāk

03.02.2014

Ūdensapgādes traucējumi Ozolniekos

Avārijas dēļ, 03.02.2014 no 9:00 līdz 14:00, Ozolnieku centra rajonā nebūs ūdens: Meliorācijas ielā adresēm no 1 - 13 (Zīlītei un daudzīvokļu mājām). Rīgas ielā 19, 21, 23 (Tautas nams).

SIA "Ozolnieku KSDU" atvainojas par sagādātajām neērtībām.

Lasīt vairāk

31.01.2014

SIA "Ozolnieku KSDU" ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifs no 03.03.2014

Ar 29.01.2014. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.6 (ar pilnu lēmuma tekstu var iepazīties https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=264094 )apstiprināti SIA „Ozolnieku KSDU” tarifi:

1)      Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 0.60 EUR/m3 (bez PVN);

2)      Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 0.94 EUR/m3 (bez PVN)

Apstiprinātie tarifi  stājas spēkā ar  03.03.2014.

Lasīt vairāk

28.01.2014

Fotoreportāža: „Ūdens ieguves, sagatavošanas un uzglabāšanas ietaišu” nodošana

24. janvārī tika nodotas ekspluatācijā „Ūdens ieguves, sagatavošanas un uzglabāšanas ietaises” ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ietvaros, kuras nodrošina kvalitatīvu, attīrītu dzeramā ūdens piegādi Ozolnieku ciematā. Lai apskatītu fotogrāfijas, nopsiediet "Lasīt vairāk".

Lasīt vairāk

27.01.2014

Ozolnieku jauno attīrīšanas iekārtu nodošanas ekspluatācijā

SIA „Ozolnieku KSDU” informē, ka ir pabeigtas un 2014. gada 31. janvārī plkst. 10:00, Druvenieku ceļā 10, Ozolniekos, tiks svinīgi atklātas „Notekūdeņu attīrīšanas ietaises” ES Kohēziju fonda līdzfinansēta projekta "Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu projektēšana un izbūve Ozolniekos"(FIDIC Dzeltenā grāmata)  ID. Nr.OKSDU 2012/6KF; līg. Nr.32/2012 no 02.11.2012. ietvaros, kuras nodrošina kvalitatīvu notekūdeņu attīrīšanu Ozolnieku ciematā.

SIA "Ozolnieku KSDU"

Lasīt vairāk

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116