Jaunumi

06.05.2011

Pieteikumu iesniegšana ūdenssaimniecības iepirkumiem

Atgādinām, ka termiņš iepirkumiem ūdenssaimniecības projektā ir 06.05.2011 plkst. 13:00.

Lasīt vairāk

27.04.2011

Jautājumi un atbildes par būvdarbu inženiertehniskās uzraudzības iepirkumu. Identifikācijas numurs: OKSDU 2011/02/KF

Jautājumi un atbildes par iepirkumu "Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku novada Ozolnieku ciemā"". Identifikācijas numurs: OKSDU2011/02/KF.

Lasīt vairāk

15.04.2011

Jautājumi un atbildes par projektēšanas un būvdarbu iepirkumu, identifikācijas numurs: OKSDU 2011/01/KF

Jautājumi un atbildes par iepirkumu "Projektēšana un būvdarbi Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku novada Ozolnieku ciemā" ietvaros" pēc 31.03.2011 notikušās interesentu sapulces.

Identifikācijas numurs: OKSDU 2011/01/KF

Ir pievienots sapulces protokols un ir papildināti jautājumi un atbildes.

Jaunumam ir pielikums

Lasīt vairāk

14.04.2011

Grozījumi iepirkumā "Projektēšana un būvdarbi Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku novada Ozolnieku ciemā" ietvaros." Identifikācijas numurs: OKSDU 2011/01/KF

Pēc konsultēšanās ar VARAM, pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu veikt grozījumus nolikumā "Projektēšana un būvdarbi Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku novada Ozolnieku ciemā" ietvaros."

Identifikācijas numurs: OKSDU 2011/01/KF

Lasīt vairāk

30.03.2011

Atgādinājums par ieinteresēto piegādātāju sanāksmi

Atgādinājums par sanāksmi iepirkuma procedūras projektēšana un būvdarbi Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku novada Ozolnieku ciemā" interesentiem. 
Identifikācijas numurs: OKSDU 2011/01/KF

Lasīt vairāk

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115